Bouwknopen

In ruwbouw zijn bouwknopen of koudebruggen knooppunten tussen bouwelementen waar extra warmteverliezen kunnen optreden.

Een bekende bouwknoop is bvb de vloerplaat van een etagewoning die rust op de draagmuren van de constructie. Wanneer enkel binnenisolatie voorzien wordt (zoals in vele landen van zuid-Europa) zal het directe contact van deze elementen niet optimaal geïsoleerd kunnen worden en dus een bouwknoop vormen.

Bouwknopen & EPB

Bouwknopen dienen in de EPB-verslaggeving ingerekend te worden.
Gelukkig bestaat er specifieke software waar de impact van bouwknopen t.o.v. E- en K-peil berekend kan worden.
Alsnog is het de architect die verantwoordelijk is voor de bouw en dus tevens ook voor het minimaliseren van warmteverlies door koudebruggen conform actuele energieprestatieregelgeving.

Cellenbeton tegen warmteverlies bouwknoop?

Warmte en koude worden tussen materialen overgebracht door transmissie / geleiding.
Cellenbeton bouwstenen bieden
  • én een hoge druksterkte
  • én een goede isolatie.
Cellenbeton kan dus perfect worden gebruikt op specifieke bouwknopen van de woning zoals buitenschrijnwerk, dakopstand, ... te vermijden.

Bouwknopen "inpakken" door buitenisolatie

Buitenisolatie wordt veelal toegepast bij te renoveren woningen waar de binnenafwerking behouden dient te blijven.
Aangezien je geen binnenmuren wenst af te breken (om bvb de binnenisolatie te vernieuwen), is het isoleren van de buitenmuur van de woning dé oplossing om bouwknopen en dus extra warmteverliezen te vermijden.