Aansluiting water

Voor een aansluiting op het drinkwaternet dien je contact op te nemen met de watermaatschappij van je gemeente. Dit dient te gebeuren conform het waterverkoopreglement in Vlaanderen. 

Ook als je gaat verbouwen en je wenst iets te wijzigen aan de bestaande wateraansluiting, moet je de watermaatschappij contacteren. Anders ben je niet in regel en kunnen er sancties vormen. Een keuring dient steeds aangevraagd te worden. 

Nieuwbouw aansluiting van water

Bij een nieuwbouw zul je een nieuwe wateraansluiting dienen aan te vragen. De te volgen procedure hiervoor kun je gemakkelijk op het internet terugvinden. In eerste instantie zal er een nieuwe watermeter geplaatst worden en dienen de waterleidingen binnenshuis gekeurd te worden voor de eerste ingebruikname. 

De binneninstallatie van de waterleiding is een belangrijk onderdeel van de watertoevoer. Bij verkeerde materialen of plaatsing kunnen er problemen ontstaan. Dit kan ook een invloed hebben op de waterkwaliteit. Ook lekken behoren tot de mogelijkheden. Daarom is het noodzakelijk de installatie te laten keuren. 

Aanvoer water voor ruwbouw 

Bouwen zonder water? Onmogelijk! Op heel wat bouwwerven wordt door de watermaatschappij dan ook een voorlopige wateraansluiting voorzien. Je kunt aan de watermaatschappij vragen dat er een citerne wordt gevuld. Dit is geen drinkwater, maar kan wel gebruikt worden voor de bouw. Voor grotere werven kun je ook effectief een tijdelijke wateraansluiting bekomen. Deze aansluiting kan voor maximaal 2 jaar afgesloten worden. 

Installatie watermeter

Een geplaatste watermeter is natuurlijk een belangrijk instrument om je waterverbruik op te volgen. Zowel voor het bijplaatsen van een watermeter, het verplaatsen van een meter, het vervangen of wegnemen, doe je beroep op de watermaatschappij. Hen tijdig verwittigen is de boodschap. 

Keuring privé-waterafvoering 

Sinds geruime tijd wordt de gescheiden afvoer van het afval- en het hemelwater toegepast. Dit geldt zowel op het openbaar domein bij de aanleg van nieuwe rioleringen, als op het private domein. Een correcte afkoppeling is noodzakelijk om de zuiveringsefficiëntie van de rioolwaterzuiveringsinstallaties te verbeteren en wateroverlast te vermijden. Daarom is een verplichte keuring van de private waterafvoer nodig.