Verbouwen

 • Denk je eraan je huis te verbouwen?
 • Wens je extra informatie?
 • Ken je de kosten voor de verbouwingswerken?
 • Wil je weten of je project voldoet om een verbouwpremie te genieten?
Een-huis-bouwen.be geeft je alvast 5 handige tips mee...

Kostprijs verbouwing

Een woning verbouwen kost meer dan een huis nieuw laten bouwen wordt wel eens beweerd.
Wat kost een verbouwing dan eigenlijk, hoeveel is de kostprijs van verbouwingswerken (per m²).

De totaalprijs van 'een' verbouwing bepalen is net zo moeilijk (onmogelijk!) als het over de waarde van 'een' wagen te hebben. Het totale kostenplaatje voor de renovatie zal immers afhankelijk zijn van:
 • de omvang van de verbouwingswerken
 • de gebruikte materialen
 • of je de werken zelf uitvoert of beroep doet op een aannemer / vakman
 • ...

5 verbouwen tips

Eén van de belangrijkste verbouwen tips is waarschijnlijk dat je je maar beter goed informeert. Informatie over verbouwingswerk is te vinden op het internet, maar je kan ook eens bij vrienden informeren en/of bij familie te rade gaan.

Naast deze hoofdtip, geven we onder een opsomming van enkele punten, die zeker afdoende aandacht verdienen.

Tip 1 verbouwingswerken zonder structurele impact

Voor kleine verbouwings- of renovatiewerken zonder structurele impact is een architect niet verplicht. Haal je geen dragende muren neer, dan is een architectentussenkomst op zich dus niet nodig. Heb je zelf weinig kennis van alles wat met bouw te maken heeft, dan is professioneel advies van een vakman echter steeds aangeraden...

Tip 2 plan je verbouwing

Analyseer de uit te voeren werken en maak een verbouwingsplan. Het plannen van een verbouwing doe je best op 4 vlakken:
 • bepaal exact wat voor een verbouwing je wenst (probeer je het eindresultaat voor te stellen)
 • denk na over hoe je de werken gaat aanpakken, wat je eventueel zelf kan en zal doen, welke materialen je verkiest, ...
 • maak een inschatting van de verbouwingskosten (op basis van de verzamelde info)
 • leg de gewenste datum voor oplevering vast en probeer deze (met de nodige flexibiliteit) aan te houden

Tip 3 Bepaal de volgorde van de renovatiewerken

Houd rekening met het feit dat sommige klussen pas gestart kunnen worden wanneer een ander werfonderdeel afgerond is. Crusiaal is een goede afstemming tussen alle verbouwingswerken, zowel in tijd als wat logistiek (vb aanlevering bouwmaterialen en materieel) betreft.

Tip 4 schat juist in welke verbouwingswerken je zelf zal uitvoeren

Ken jezelf én weet dat niet iedereen doet wat hij zegt...  Zeker als je het voornemen hebt om een gedeelte van de verbouwingswerken zelf te realiseren, is het best dat je je eigen kennen en kunnen niet overschat. Weet wat je zelf kan (en zal !?) doen.

Tip 5 houdt rekening met tegenslagen op de werf!

Verbouwen houdt (quasi) altijd een confrontatie met onvoorziene omstandigheden in. Houdt rekening met tegenslagen (ziekte) en probeer op voorhand al één en ander op te vangen door een zekere flexibiliteit in te bouwen zowel wat tijd als budget betreft.

 • Wat zal ik doen als mijn tegels niet op tijd geleverd worden?
 • Bij het uitbreken van de dekvloer werden de waterleidingen beschadigd... wat nu?
 • ...

Had je extra budget voorzien en/of een soepel tijdsframe, dan hoeven eventuele tegenslagen geen echt probleem te zijn...

Specifieke verbouwingswerken