B ventilatie

Beschikt je woning over een type B ventilatie, dan wordt je huis verlucht door een mechanische toevoer van frisse buitenlucht en natuurlijke afvoer van binnenlucht.

Principe & werking van B ventilatiesystemen

Mechanische aanvoer van verse lucht

Elektrisch aangestuurde ventilatoren aan gevels of onder de dakrand zuigen op mechanische wijze verse buitenlucht aan.

Elke ventilator blaast de lucht vervolgens doorheen een buizensysteem -op zolder en/of in muurholten- dat het buitenraster verbint met binnenroosters (ventilatiegrids). Het netwerk van buizen en roosters wordt voorzien in de kamers en ruimten van je keuze.

Luchtcirculatie en doorstroming

Door drukverschillen in diverse kamers binnenshuis, spleten onder deuren, openstaande deuren en het mechanisch doorblazen van de verse lucht bekomen via de ventilatieroosters, vindt een quasi complete luchtdoorstroming doorheen het huis plaats.

Natuurlijke luchtafvoer

Afvoerroosters worden doorgaans vooral in vochtige ruimten geïnstalleerd, met als hoofddoel o.a. het regulariseren van de relatieve vochtigheidgraad. Afvoer van 'gebruikte' binnenlucht verloopt dus veelal via ventilatieroosters, voorzien in badkamer, keuken, wc, ...

Bij een ventilatie van het type B gebeurt de afvoer van vervuilde lucht op volledig natuurlijke wijze; dit houdt in dat er geen intermediaire blazers en/of bijkomende elektrische ventilators nodig zijn voor de luchtafvoer.

Type B ventilaties in de praktijk...

Een voordeel van een type B ventilatie t.o.v. een A-ventilatie systeem zou kunnen zijn dat je zelf kan bepalen om op een bepaald ogenblijk even 'extra' te verluchten. Dit kan middels de schakelaar van de ventilator op een hogere stand te zetten (indien het apparaat voorzien is voor verschillende ventilatievermogens).

In de praktijk wordt echter weinig gekozen voor de installatie van een B ventilatie. Bij afoende wind is de werking van beide systemen vrijwel identiek; het kleine voordeel op een gecontrolleerde werking (bij type  dus) wordt blijkbaar als verwaarloosbaar ervaren.

Vergelijking # ventilaties

Ontdek ook de kenmerken en werking van andere ventilaties(natuurlijke, mechanische of combi-systemen).

Vergelijk een type B ventilatie met: