Ondergronds metselwerk

Na realisatie van de funderingen, is het de beurt om het ondergronds metselwerk (ook wel funderingsmetselwerk genoemd) op te trekken.

Ondergronds metselwerk bestaat uit:

Belangrijk bij alle ondergrondse metselwerken is het beschermen tegen vocht Metselwerk onder de grond kan middels vochtwerende cement of een teerlaag vochtinsijpeling en/of -absorptie vermijden.

Zie ook de ruwbouwelementen die rechtstreeks met het metselwerk te maken hebben::