CV ketel op stookolie - labels van mazoutbrander installaties

Net zoals bij cv-ketels op gas, zijn stookolieketels (of "mazoutbranders") in te delen in 2 soorten:
  1. Condensatieketels
  2. Hoogrendementsketels

Condensatieketels stookolie

Een CV-condensatieketel op stookolie maakt gebruik van de -door condenstechniek- vrijgekomen extra warmte. Bij het afvoeren van de rookgassen ontstaan immers condensdruppels en komt energie (verdampingswarmte) vrij. Dergelijk procédé laat toe het totaalrendement van zogeheten condenserende stookolieketels te verhogen. Tip: Wie condensatie zegt, zegt condensaatafvoer... denk eraan bij het kiezen van je cv-ketel!

Hoogrendement mazoutketels

Mazoutketels met een nog hoger rendement dan condensatie stookoliebranders, genieten een maximale efficiëntie. De verhoogde rendementen worden bekomen door verwarming van het (koude) retourwater in een warmtewisselaar. Een gedeelte van de waterdampen condenseert en warmte (dus energie) komt vrij. Uiteraard zijn hoogrendement-mazoutbranders prijsgewijs duurder in aankoop, maar de hogere ketelrendementen maken ze sterk energiezuinig, waardoor de kostprijs van een mazoutketel relatief snel terugverdiend wordt...

Stookolielabels Optimaz & Optimaz Elite

Wat het rendement van mazoutbranders betreft, bestaan er in België erkende kwaliteitslabels.
  • optiMAZ ketels hebben een minimum rendement van 90
  • optiMAZ ELITE branders dienen minimaal een rendement van 98 te garanderen (te weten dat hogere rendementen zoals bvb 104% geen uitzondering voor performante mazoutketels zijn)
Meer info m.b.t. tot labelisering van condens en HR stookolieketels kan je tevens vinden op www.labelinfo.be