Keuring elektriciteit

De elektrische keuring van je binnenhuisinstallatie is o.a. verplicht:
 • bij nieuwe elektrische installaties (nieuwbouw)
 • na ingrijpende wijzigingen (vb bij verbouwingswerken)
 • in het kader van uitbreidingen aan bestaande elektrische installaties
 • bij verkoop van woningen of appartementen, gebouwd voor 1981
 • om de 25 jaar

Keuringsorganismen voor elektrische keuring

De keuring van de elektriciteit kan niet zomaar door 'een' elektrieker worden uitgevoerd. Het zijn controleurs van erkende organismen die bevoegd zijn voor het nazicht van de installatie. Een lijst van erkende controleorganismen kan o.a. gevonden worden op de website van de federale overheidsdienst.

Controle van elektrische installaties - nieuwbouw

Het nazicht en de controle van elektrische installaties gebeurt volgens de bepalingen en veiligheidsvoorschriften uit het A.R.E.I. (Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties).

Bij nieuwbouw, dient de controle plaats te hebben voor de eerste ingebruikname van het gebouw.

De controleur zal bepalen of de binnenhuisinstallatie al dan niet conform de A.R.E..-voorschriften gerealiseerd werd. Na de controle verkrijgt men een keuringsverslag, hetwelke positief of negatief kan zijn.

Wat wordt gecontroleerd?

Tijdens de keuring van de elektriciteitsinstallatie kijkt de controleur o.a. onderstaande zaken na:
 • schema's (ééndraad & situatie)
 • conformiteit materiaal en installaties
 • correcte plaatsing van elektrische componenten
Naast de visuele controles, vinden tevens diverse testen (vb differentieelschakelaars) en metingen (vb aarding) plaats.

Wie vraagt om een keuringsverslag?

Diverse partijen kunnen inzage in (of zelf een copie van) het keuringsverlag vragen. De meest voorkomende zijn o.a.:
 • verzekeringsmaatschappijen (brandverzekering woning / inboedel)
 • energieleveranciers / netbeheerders
 • huurders
 • kopers (via notaris)

Elektrische keuring voor verkoop

Je wil je woning verkopen? Dan is een keuringsverslag noodzakelijk!

Bij positieve evaluatie van de elektrische keuring is de binnenshuisinstallatie van je woning in regel. Je ontvangt een keuringsattest.

Geeft het controleverslag een negatief resultaat, dan kan je altijd nog een elektrieker de nodige aanpassingen laten aanbrengen en een 2e keuring inplannen.

Nazicht elektrische schema's

Zoals hoger aangegeven, start de keuring van elektriciteit bij het nazicht van de 2 elektrische schema's:
 1. ééndraadschema
 2. situatieschema of installatietekening