Isolatie vloerplaat

Is de ruimte binnen de funderingsmuren voorzien van een egaal en aangedrukt zandbed, dan kan worden overgegaan op de isolatiewerken m.b.t. de toekomstige draagvloer / vloerplaat.

Vloerplaatisolatie kan zowel onder als boven de draagvloer plaatsvinden.

Isoleren onder de vloerplaat
Kies je voor een isolatie onder de vloerplaat, dan dienen isolatiematerialen met hoge drukvastheid gebruikt te worden.

Isoleren boven de draagvloer
Meestel wordt het isoleren boven de funderingsvloer toegepast.
In dit geval wordt tussen vloerplaat en dekvloer (chape) geïsoleerd.