A ventilatie

Met een type A ventilatie gebeurt de verluchting van je woning op volledig natuurlijke wijze:

 1. er vindt een natuurlijke toevoer van frisse buitenlucht in de woning plaats &
 2. ook de afvoer van vervuilde binnenlucht gebeurt volledig natuurlijk

Werking & principe van type A ventilatiesystemen

1. Natuurlijke aanvoer van lucht naar binnen

Via daartoe voorziene ventilatieroosters in muren en buitenschrijnwerk wordt op geheel natuurlijke wijze frisse buitenlucht naar binnen gevoerd.

2. Luchtstromen in de woning

Doorheen de woning vindt een doorstroming (luchtcirculatie) plaats o.a. door

 • openstaan van binnendeuren
 • deuropeningen (sleutelgat)
 • spleten onder de deur
 • communicerende ventilatieroosters van de ene kamer naar de andere

3. Natuurlijke afvoer binnenlucht naar buiten

Ook de evacuatie van (vochtige en vervuilde) binnenlucht vindt plaats op totaal natuurlijke wijze. Door verschillen tussen de druk in de woning en de buitendruk enerzijds en wind anderzijds, wordt de lucht via een buizensysteem geheel automatisch naar buiten gevoerd.

Voordelen A ventilatie systemen

 • afwezigheid van enig elektro-mechanische element maakt dat het ventilatiesysteem geen kans op technische panne's heeft
 • lage kostprijs, aangezien de verluchting van de woning integraal door bouwtechnische elementen (verluchtingsroosters) en/of voorzieningen in het buitenschrijnwerk gerealiseerd wordt
 • a-type ventilaties vergen weinig onderhoud
 • 'energiezuinig' in die mate dat er geen elektrische stroom verbruikt wordt

Nadelen natuurlijke verluchting

 • ongecontrolleerde ventilatiemethode: 'staat' er veel wind, dan kan het binnenshuis wat harder 'trekken'
 • in eerder vochtige perioden (herfst, winter en begin van de lente) kan het ventileren op natuurlijke wijze ontoereikbaar zijn om de gewenste relatieve luchtvochtigheidsgraag in huis te bereiken
 • zowel de deksels en de roosters van de luchtafvoeren op het dak of aan de buitengevel als de als de afvoerbuizen zelf zijn niet altijd even estetisch
 • bij verbouwingswerken is het installeren van een doordachte natuurlijke verluchting niet altijd zo evident te realiseren
 • aan de ventilatieroosters in muren, raam- en/of deurprofielen kan de kille luhtstroom soms een onaangenaam gevoel betekenen (vooral in perioden wanneer binnen de verwarming aanstaat)
 • bij veel wind en hoge atmosferische druk kan een ongewenste en te grote huisventilatie optreden. Staat de verwarming aan, dan gaat dit onoverkomelijk gepaard met energieverlies...

Vergelijking # ventilaties

Ontdek ook de kenmerken en werking van andere ventilaties (natuurlijke, mechanische of combi-systemen).

Vergelijk een type A ventilatie met: