Funderingssleuven

Funderingssleuven zijn de sleuven die uitgegraven worden bij zogeheten fundering op staal.
Dergelijke sleuffundering is geschikt op een draagkrachtige grond (zoals bvb zand) en verreist geen wapening van het funderingsbeton.

Graafwerk funderingssleuven

Diepte funderingssleuf
De sleuven dienen voldoende diep uitgegraven te worden met een minimum van de vorstvrije diepte.
In vlaanderen wordt doorgaans uitgegaan van graafwerk tot 80 à 120 cm ondergronds

Breedte funderingssleuf
Om voldoende stabiliteit te garanderen wordt een 40 à 60 cm brede sleuf voorzien.