Minimaliseer het risico op woningbrand door een doordachte brandbeveiliging!

Het risico op woningbrand wil iedereen graag zo klein als mogelijk maken en houden. Een goed doordachte brandbeveiliging is dan ook de boodschap!

Je woning beveiligen tegen brand kan trouwens op verschillende manieren. Lees de tips en kom te weten wat je zelf kan doen om huisbrand te vermijden.

Help, mijn huis staat in brand!

Het zal je maar overkomen, je komt thuis van het werk en je woning is volledig afgebrand. Of misschien wel erger, je bent in huis, riekt een brandgeur en je merkt dat (een deel van) je huis in brandstaat.

Wat kan je doen om woningbrand te voorkomen en wat moet je doen bij het opsteken van een brandhaard?

Woningbrand vermijden...

De kans op een brand in huis voor de volle 100% weghalen is onmogelijk, maar je kan wel een aantal zaken ondernemen om het risico op woningbrand te beperken.

Onder enkele tips:

 • vermijd elektrische defecten in huis; houdt de elektrische installatie in de woning up-to-date, conform de opgelegde normen
 • rook nooit in bed...
 • houd lucifers, aanstekers e.a. brandbaar materiaal buiten bereik van kinderen
 • zorg voor afdoende verluchting van alle kamers en ruimtes waar gastoestellen (gasboiler) staan
 • verwarm je de woning met een (ingebouwde) houtkachel, zorg dan voor een jaarlijkse schoonmaak van de schoorsteen; dit kan je zelf doen of laten uitvoeren.
 • wees voorzichtig met kaarsen; denk na waar je ze plaatst (niet op de kast, net onder een houten rek of in de kerstboom bijvoorbeeld!)
 • gourmetten is gezellig en best wel lekker, maar pas op met die hete olie!
 • gooi nooit benzine (noch diesel, olie, alcohol, white-spirit, ...) op een barbeque

Brandbeveiliging

Waakzaam voor potentieel brandgevaar in huis kan je als "goede huisvader" als nog extra voorzorgsmaatregelen nemen voor een verhoogde brandbeveiliging.

Hoe je woning extra te beveiligen tegen brand?
 • gebruik slecht brandbare materialen bij de bouw en/of binnenafwerking van je woning. (gipsplaten zijn bijvoorbeeld brandremmend)
 • zorg voor een conforme elektrische binnenhuisinstallatie
 • haal branddetectie in huis, hang een rookmelder in alle kamers (als je in huis bent wordt je door het rookalarm attent gemaakt op een mogelijke brandstart). Voor nieuwbouw is het plaasten van rookmelders verplicht (lees meer op Vlaanderen.be - rookmelders).
 • hang een brandkleed (branddeken) in de keuken (om eventuele brandjes n.a.v. het koken / frituren snel te kunnen doven)
 • indien mogelijk kan je enkele brandblussers / blusapparaten in de woning voorzien (bvb weggestopt in een kast)
 • ook camerabewaking in combinatie met een branddectectiealarm kan bijdragen tot het beperken van woningbrand
 • brandwerende kluizen (brandkoffers) zijn geschikt om waardevolle voorwerpen te behoeden van vuur en vlam

Voorzieningen m.b.t. het uitbreken van een brand

 • ken je beginnende (kleine) brand zelf niet neutraliseren, roep dan snel de hulp van de brandweer in en verwittig -zo mogelijk- omwonenden en alle personen die door het brandgevaar risico lopen
 • voor constructies met verdiepingen en slechte evacuatiemogelijkheden wordt de installatie van een brandladder aangeraden
 • een duidelijk brand-evacuatieplan (met eventuele vluchtroutes) is een pré voor appartementsgebouwen
 • noodverlichting kan nuttig zijn wanneer de brand 's nachts uitbreekt en er geen elektriciteit meer is
 • zorg dat je een goede brandverzekering hebt die zowel je contructie, de inboedel en schade aan derden dekt
Wist je dat?
 • defecte elektrische installaties 30% uitmaken van alle huisbranden?
 • water op olie gieten uit den boze is? Probeer nooit brand van de frituurpan te "blussen" met water.
 • sommige bouwheren een houtskeletbouw verkiezen boven een metaalskelet, aangezien hout langzaam door het vuur 'geconsumeerd' wordt en staal plooit bij (zeer) hoge temperaturen
 • je in sommige gevallen kan genieten van een belastingsvoordeel voor werken aan of in de woning? (lees meer op FOD-Financiën: inbraak- & brandbeveiliging)