Wapening fundering

Een gewapende fundering is een gegoten funderingszool, voorzien van specifiek ijzerwerk. Het gegoten beton wordt als het ware 'gewapend' met een raamwerk uit staal.

Funderingsbeton dient desgevallend gewapend te worden conform de belgische norm.

Tip: laat een grondsondering uitvoeren en vraag info aan je architect!

2 meest toegepaste funderingen

  1. bij funderingen op staal is geen wapening nodig;
  2. bij strookfundering wordt wel gewapend-beton gebruikt