Bijbouwen

Wil je meer leefruimte creëren door het bouwen van bijbouw? Bijbouwen kan zowel zowel links of rechts vand e woning, voor of achter het huis als er bovenop!

Bijbouw (naast, op of aan een bestaande woning)

Denk je aan het uitbreiden van je woning, dan ben je best op de hoogte van een aantal zaken... Is een vergunning voor het bijbouwen verplicht, een melding noodzakelijk? Heb ik een architect nodig of niet?

  1. Voor de uitbreiding aan een bestaande woning is -behoudens uitzonderingen- een stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk.
  2. Een bijbouw mag maximaal 40 m² oppervlakte als grondbasis betreffen
  3. Vergen de realisatie van het bijgebouw een constructieve ingreep aan de bestaande woning (*), dan dient een architect betrokken te zijn (m.b.t. het meldingsdossier)
  4. I.p.v. een vergunningsplicht geldt een meldingsplicht voor bijgebouwen:
  • met maximale hoogte van 4 m
  • zonder bijkomende functiewijzigingen
  • die in de achtertuin of zijtuin op meer dan respectievelijk 2 en 3 meter van de perceelgrens (met de buur) gebouwd worden
  • die tegen een bestaand gebouw op de grondlimiet en zonder wijziging van bestaande scheiding gerealiseerd worden

Losstaande bijgebouwen

Aanbouwen

Opbouw