Bouwklaar maken

Bouwklaar maken van grond (ook bouwrijp maken genoemd) houdt in dat het terrein wordt voorbereid op toekomstige bouwwerkzaamheden.

Bouwrijp maken bouwgrond