Afwatering

Aanleggen van een afwatering

Een afwatering / drainage systeem aanleggen kunnen nuttig zijn op vochthoudende terreinen en drassige bouwgronden. Graafwerken voor dergelijke afwateringen kunnen door het grond- en graafbedrijf voorzien worden.

Graafwerken voor grondafwatering behoeven doorgaans geen grote graafmachines, maar worden uitgevoerd door mini en/of midigravers.

Drainage systemen

Een afwatering systeem ingraven wordt niet enkel aangeraden bij hellende bouwpercelen, ook voor het draineren van vlakke gronden met hoge vochtretentie is afwatering een goede keuze!

Waarom je tuin draineren?

Wateroverlast in de tuin kan vermeden worden middels een buizensysteem van ondergrondse drainering.
Door het afwateren wordt overtollig grondwater afgevoerd naar het rioleringsnetwerk.

Tref je na een fikse regenbui plasvorming aan op de bouwkavel, dan is de kans groot dat het perceel watergevoelig is.
Een grondsondering geeft je meer informatie m.b.t. de structuur en samenstelling van de grond. Doorgaans geven zandgronden geen aanleiding tot een waterstagnatie. Waterplassen komen dan meer voor in kleigrond.

Graafwerken afwateringsbuizen

Beslis (je na een sondering van je bouwgrond) een afwateringssysteem te plaatsen dan kan je beste enkele basisregels m.b.t. het graafwerk in acht nemen:
  1. graaf een minimaal 60 cm diepe sleuf voor elke afwateringsbuis
  2. het globale graafwerk van het evenwijdige buizensysteem dient afgestemd te worden op de drainagebehoefte
  3. kies afhankelijk van de grondsoort een aangepaste buisdiameter (Ø 60 cm - Ø 100 cm)
  4. leg de drainageslangen in de uitgegraven greppel en houdt rekening met een afdoende helling van de afloop naar de riolering
  5. gebruik kokos afwateringsbuizen of combineer kunstofvezel drainagedoeken met grind
STAP 4: Rioleringswerken

<< nivelleringswerken
<< graafwerken
<< grondwerken