Bouwput

Het (uit-)graven van de bouwput houdt het grootste graafwerk op het terrein in. De realisatie van de bouwput is niet meer of minder dan het graven van een gat in de grond waar de toekomstige fundering (en het ondergronds metselwerk -vb kelder- van de woning) zal komen.

Het uit- of afgraven van de bouwput (ook wel funderingsput genoemd) vergt hydraulische graafmachines, grijpers en wielladers en grondverzet materieel.

Graafwerken

Voor het laten uitgraven van de bouwput kan je beroep doen op:

Open bouwput

Men spreekt van een open bouwput indien de ingraving gerealiseerd wordt zonder bijkomende verstevigingen aan de zijkanten. De open put 'ontstaat' door uitgraving van de grond en heeft de niet-uitgegraafde omringende aarde als wanden.

Bouwkuip

Een bouwkuip is een bouwput, begrensd door verticale wanden; de darmwand.
De darmwanden rond de bouwkuip hebben doorgaans een tijdelijk karakter (de zijwanden worden na de constructie verwijderd), maar kunnen eveneens permanent geïnstalleerd worden.

>> het leggen van de aardingslus