Nivellering

Nivelleren van bouwgrond vindt plaats wanneer:
  • belangrijke hoogteverschillen voorkomen op diverse plekken van het terrein
  • de bouwzone anders niet toegankelijk (genoeg) is voor bouwmachines en vaklui
  • een hellend perceel middels grond- en nivelleringswerken vlakker dient gemaakt te worden om het ontwerp van de architect te kunnen verwezenlijken (cfr bouwkuip - drainage)
  • de bouwheer een redelijk plat terrein wenst
  • ...

Een genivelleerd perceel staat niet synoniem met een 100% waterpas kavel, dan wel dat de bouwgrond meer effen (horizontaal) gemaakt zal worden.

Tegenwoordig kan hoogtechnologisch materiaal ingezet worden voor het vlak maken van terreinen. Laser- en/of gps-gestuurde gravers en bulldozers verzetten grond en staan in voor een nauwkeurige eglisatie.

Naast egaliseren van grond stellen grondwerkers veelal ook diensten voor ter realisatie van

  • ophopingen en heuvelvorming
  • grond aanvullingen
  • grondafvoer

Verder naar afwatering

<< graafwerk nutsvoorzieningen
<< graafwerken
<< grondwerken