Rioleringswerken

Voor nieuwbouwwoningen geldt de verplichting om een gescheiden privé-rioleringsnet te voorzien. De uitgevoerde rioleringswerken zullen worden getest en gekeurd door de rioolbeheerder (gemeente of intercommunale)

Gescheiden riolering nieuwbouw

Nieuwbouw huizen (open bebouwing en half-open constructies) zijn in Vlaanderen sinds 1999 bij stedenbouwkundige verordening verplicht een regenwaterput te bouwen.
Sinds 2004 dient elke nieuwgebouwde woning eveneens een gescheiden riolering te voorzien.

De particuliere bouwheer is verantwoordelijk voor het scheiden van:
  • regenwaterafvoer
  • afvoer vuilwater
Na de rioleringswerken zal een keurder het rioleringsnet komen testen (vb middels rooktesten) en keuren. Woningen die niet conform zijn -die geen dubbel waterafvoerstelsel hebben aangelegd- zullen:
  1. geen conformiteitsattest riolering krijgen
  2. niet aangesloten worden op het rioleringsnet

Rioleringswerken in de straat

Wanneer het publieke rioleringsnet niet voorzien is op het ontvangen van gescheiden waterafvoer, dien je als eigenaar van de woning uiteraard niets extra te ondernemen. Wanneer echter de aanleg van een gescheiden riool in de straat plaatsheeft, ben je verplicht afvalwater en hemelwater op het privé terrein te scheiden.

Scheiding riolering bij bestaande gebouwen

Bij bestaande woningen is de verplichting op een gescheiden riolering afhankelijk van het bouwtype:
  • bestaande gesloten bebouwingen: bij (her)aanleg van een gescheiden riolering aan de straat geldt de verplichting op de aanwezigheid van een dubbel rioleringsnet (vuilwater / regenwater) op het privé terrein als er geen afvoerleidingen onder of door het gebouw dienen getrokken worden.
  • bestaande open & half-open bebouwingen: bij (her)aanleg van een gescheiden riolering aan de straat is een gescheiden privé riolering verplicht.
Verder naar privé riolering

<< graafwerk regenwaterput
<< graafwerken
<< grondwerken

Bijkomende informatie, alsook de richtlijnen of verplichtingen m.b.t. het lozen van huishoudelijk afvalwater bij bouwen en/of verbouwen vind je tevens in de "waterwegwijzer" op de website van de Vlaamse Milieu Maatschappij