Funderingsmuren

Wanneer geen kruipruimte, ondergrondse bekeldering of dito garage gebouwd wordt, zal op een vlak terrein het ondergronds metselwerk doorgaans bestaan uit een reeks (2 à 3) op elkaar gemetste betonblokken. De totale hoogte van de zogeheten funderingsmuren is afhankelijk van:

Funderingsmetselwerk buitenmuren & (dragende) binnenmuren

Ondergrondse metselwerken voor buitenmuren kunnen verschillen van deze voor dragende binnenmuren -voor gebouwen met verdieping(en). De gebruikte betonblokken kunnen voor het metsen van de ondergrondse binnenmuur kleiner zijn dan deze voor de optrekken van de buitenmuur.

Verder door naar: aanleg & egalisatie zandbed