Ondergrondse garage

Het bouwen van een ondergrondse garage heeft een aantal voordelen...
Net zoals bij onderkeldering heeft men extra (opslag-)ruimte tegen minderkost.

Binnenafwerking

De binnenafwerking van een garage in het algemeen is veel sumierder dan de afwerking van het 'gewone' woninggedeelte. Zo worden bijvoorbeeld de garagemuren (binnen) enkel geverfd en blijft de vloerplaat naakt (of wordt een beperkte vloerafwerking met een simpele betegeling voorzien).

Ondergrondse ruimten zoals kelders en garages worden doorgaans niet extra geïsoleerd.

Vocht & vochtbestrijding

Aangezien het eigenlijke woongedeelte van de woning bovenop de ondergrondse garage gebouwd wordt, zal deze minder vochtproblemen kennen dan een huis, rechtstreeks op de grond opgetrokken. De (garage-)ruimte onder het 'maaiveld' fungeert als buffer tegen opstijgend vocht en/of vochtinfiltratie.

Crusiaal bij alle ondergronds metselwerk is dat ze goed beschermd dienen te worden tegen vocht.

Verder naar vochtbescherming